Akoesische oplossingen voor kantoor

Akoestische wand en plafond oplossingen

Heeft u problemen met akoestiek in uw woning, kantoor of winkel, dan hebben wij daar een passende akoestische oplossing voor.

Onder andere door het gebruikt van: 

  • Akoestische plafondpanelen
  • Akoestische wandoplossingen
  • Akoestische plafondeilanden

Heeft u vragen wat betreft akoestiek, neem dan contact op met ons.

Wat is akoestiek?

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. De akoestiek heeft verschillende praktische toepassingen.

Akoestisch paneel plaatsen
Akoesische oplossingen voor bedrijf plaatsen
Akoestisch  plafond paneel
Akoestisch wand fotopaneel
Akoesische oplossingen voor kantoor

Wat is akoestiek? in uw kantoor

Verder wordt onder akoestiek verstaan de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Dan kan bijvoorbeeld gesproken over "Deze ruimte heeft een slechte akoestiek". Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte. De absorptie gebeurt door een ruwe en zachte wandafwerking.